Selecteer een pagina

Jan is een ervaren interim manager. Hij is gewend wezenlijke veranderingen te realiseren in bestuurlijk complexe organisaties. Hij vormt zich snel een beeld van situaties en verbanden en gaat het gesprek aan over het (werkelijke) ‘probleem achter het probleem’. Jan neemt mensen mee, in gezamenlijke verkenning en co-creatie, van verschillende oplossingsrichtingen. Zo organiseert hij draagvlak en zorgt hij voor betere oplossingen. Ook vastgelopen trajecten weet hij zo nieuw elan te geven en weer aan de gang te krijgen.

In zijn aanpak, houdt Jan de strategische doelen van de organisatie in het oog. Vaak moet er gekozen worden uit een veelheid van prioriteiten en ‘zaken die ook nog moeten’. Hierbij staan de strategische doelen zelf niet ter discussie. Wel moet de uitwerking daarvan worden georganiseerd en de dialoog met, c.q. de aanvullende besluitvorming door, het bestuur worden gefaciliteerd.

Jan richt zich op continuïteits- en veranderopdrachten in technische organisaties, binnen publiek en privaat domein. Jan beschikt ook over ruime ervaring bij kennisinstellingen, waarin – niet-technische – materiedeskundigen werkzaam zijn. In zijn opdrachten werkt Jan intensief samen met de bedrijfsvoeringskolom, om gerealiseerde veranderingen duurzaam te borgen.