Selecteer een pagina

Emiel heeft zijn roots in het onderwijs en de wetenschap liggen. Na zijn promotie maakte hij de overstap naar de wereld van projectmanagement. Daarin heeft hij veel ervaring opgedaan met het verbeteren van het project- en programmamanagement in organisaties.

Mensen aan het leren krijgen én er voor zorgen dat ze daarmee beter gaan presteren is zijn belangrijkste drijfveer. ‘Leren is een kwestie van veel proberen. Dat resulteert uiteindelijk in beter presteren. Mits de ambitie tot beter presteren bij een medewerker aanwezig is. En de omgeving hem of haar daarbij actief ondersteunt. Ambitie en support in de werkomgeving verkorten de weg van leren naar presteren.

Effectieve veranderingstrajecten zijn direct gerelateerd aan de strategische ambities van een organisatie. Zonder een dergelijke koppeling zal nimmer duidelijk gemaakt kunnen worden, wanneer het verbeterinitiatief succesvol is’.