Selecteer een pagina

Harrie heeft een militaire en psychologische achtergrond en heeft ruime ervaring in project- en programmamanagement. Deze zet hij onder meer in om (project)managers en uitvoerend personeel te trainen en te begeleiden. Harrie kan snel schakelen en complexe situaties terugbrengen tot de kern en knelpunten vertalen in pragmatische oplossingen. Zijn gevoel voor humor en vakkennis zijn kenmerkend voor hem. Zijn geloof in de persoonlijke kracht van mensen is de basis van zijn aanpak. Hij gaat daarbij uit van dat wat in aanleg aanwezig is.

Harrie is ervan overtuigd dat ieder mens talenten en competenties heeft. Hij stimuleert groei door dit potentieel in mensen, teams en organisaties te benutten en kijkt daarbij naar mogelijkheden die aansluiten bij persoon en organisatie. Hij focust zich op datgene wat mensen kunnen en willen en maakt daarbij gebruik van instrumenten zoals NLP, Systemisch Werken en Transactionele Analyse.